Γιατί κομποστοποίηση

ΓΙΑΤΙ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι λόγοι που επιβάλλουν την κομποστοποίηση ως βασική μέθοδο για τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων έχουν να κάνουν με το τρίπτυχο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

  1. Γιατί οι ανάγκες των ελληνικών εδαφών σε οργανική ουσία είναι τεράστιες, λόγω της πολύ χαμηλής περιεκτικότητας (1%). Στην Γερμανία για παράδειγμα η περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανική ουσία είναι 5-6% και κάνουν  κομποστοποίηση  για να την διατηρήσουν σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα.
  2. Γιατί το 35% των ελληνικών εδαφών κινδυνεύουν με ερημοποίηση (Πηγή: ΕΚΕΘΕ).
  3. Γιατί με την εκτεταμένη χρήση του κομπόστ αντιμετωπίζεται η εντεινόμενη διάβρωση των εδαφών και καταστέλλονται πολλά φυτοπαθογόνα του εδάφους.
  4. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των διαθέσιμων υδάτων και ιδιαίτερα η εξοικονόμησή του με την εφαρμογή της χρήσης του κόμποστ στη γεωργία.
  5. Γιατί μειώνονται οι εκπομπές του CO2 και οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.
  6. Γιατί είναι ασύγκριτα η πλέον οικονομική μέθοδος τελικής διαχείρισης των οργανικών υλικών.
  7. Γιατί έχει την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή και συναίνεση.
  8. Γιατί είναι η πλέον φιλική στο περιβάλλον.
  9. Γιατί πρώτα συζητάς και εφαρμόζεις τις οικονομικότερες και καλύτερες επιλογές και μετά κοιτάς εάν υπάρχει ανάγκη τις ακριβές και δύσκολες.
  10. ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΘΕΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 23 Ιούλιος 2012 12:17)