Ποιά υλικά μπορούν να κομποστοποιηθούν

ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Ένα μεγάλο πλήθος οργανικών υλικών, που προέρχονται από πολλές δραστηριότητες μπορούν να κομποστοποιηθούν. Αυτά τα υλικά είναι τα εξής:

 

  • To οργανικό κλάσμα των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ): Μετά από Διαλογή στη Πηγή (ΔσΠ) μειώνεται σημαντικά το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος των μονάδων κομποστοποίησης
  • Τα «Πράσινα» αστικά υλικά (κλαδέματα από πάρκα, δρόμους, κήπους, κατοικίες κ.α.
  • Τα υπολείμματα καλλιεργειών και θερμοκηπίων
  • Κορμοί δένδρων, υπολείμματα καμένων εκτάσεων
  • Οργανικά υπολείμματα βιομηχανιών τυποποίησης και επεξεργασίας τροφίμων Π.χ. Ντοματοβιομηχανίες, Γαλακτοβιομηχανίες, Κονσερβοβιομηχανίες κ.α.
  • Ληγμένα τρόφιμα
  • Ιλύς βιολογικών καθαρισμών
  • Κτηνοτροφικά – Πτηνοτροφικά απόβλητα – Κοπριές
  • Υπολείμματα οινοποιείων, ζυθοποιείων
  • Απόβλητα ελαιοτριβείων