Ποσοστά κομποστοποίησης απορριμμάτων στην ΕΕ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η κομποστοποίηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεθόδους διαχείρισης του οργανικού μέρους των απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τα στοιχεία του 2007 το 17% κ.β. των συνολικών απορριμμάτων της Ε.Ε. των 27 κρατών – μελών κομποστοποιούνται. Αυτό σημαίνει ότι το περίπου 50% των οικιακών οργανικών απορριμμάτων της ΕΕ κομποστοποιούνται. Οι χώρες της Ε.Ε. με τα υψηλότερα ποσοστά κομποστοποίησης απορριμμάτων, που φθάνουν ή ξεπερνούν το μέσο όρο των ΕΕ27, είναι οι ακόλουθες:

Χώρες  με τις καλύτερες επιδόσεις κομποστοποίησης

του συνόλου των απορριμμάτων τους το 2007

 

α/α

Χώρα

Ποσοστό κομποστοποίησης

του συνόλου των απορριμμάτων

1

Αυστρία

38%

2

Ιταλία

33%

3

Ολλανδία

28%

4

Λουξεμβούργο

28%

5

Βέλγιο

23%

6

Γερμανία

18%

7

Ισπανία

17%

8

Δανία

17%

Η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες στην κομποστοποίηση των απορριμμάτων της με ποσοστό 2% και αυτό με δύο μόλις μονάδες. Το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) του ΕΣΔΚΝΑ στα Άνω Λιόσια και τη μονάδα της ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά. Άρα, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για φθάσουμε το μέσο όρο της ΕΕ.