Φυσικά κομποστοποιήσιμες σακούλες

ΦΥΣΙΚΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

       

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στη βιομηχανία των βιοπλαστικών έχουν φθάσει στο σημείο να παράγουν σακούλες με πρώτη ύλη αναγνωρίσιμη από τη φύση και βιοδιασπώμενη από μικροοργανισμούς, όπως είναι το καλαμπόκι ή το γεώμηλο. Αυτή η εξέλιξη έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) των οργανικών, όπου πολλές φορές τα οργανικά υλικά τοποθετιόντουσαν σε κλασσικές πλαστικές σακούλες και φυσικά έπρεπε μετά να διαχωριστούν από το παραγόμενο κομπόστ με αύξηση του κόστους διαχείρισης και με υπαρκτό τον κίνδυνο να περάσει πλαστικό πολυμερές μέσα στο κομπόστ.

 

Σήμερα μπορούν οι πολίτες να τοποθετούν τα οργανικά υλικά σε κομποστοποιήσιμες σακούλες για την αρχική προσωρινή συλλογή τους μέσα στις κατοικίες και εν συνεχεία μαζί με την σακούλα να μπαίνουν στον κάδο των οργανικών. Οι  κομποστοποιήσιμες σακούλες μαζί με τα οργανικά υλικά μπορούν χωρίς πρόβλημα να κομποστοποιούνται στις μονάδες κομποστοποίησης, χωρίς να απαιτείται διαχωρισμός τους.

 

Εφόσον στο μέλλον η χρήση των βιοπλαστικών επεκταθεί και στην παραγωγή πολλών άλλων προϊόντων, όπως ήδη έχει αρχίσει σε ΗΠΑ και άλλες χώρες, θα μπορούσαν και αυτά τα προϊόντα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους να ακολουθούν το δρόμο της κομποστοποίησης, όπως και τα οργανικά υλικά.