Διαλογή στην πηγή

 

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι εύλογο ότι τα μη βιοαποδομήσιμα υλικά που εισέρχονται σε μια μονάδα κομποστοποίησης θα ληφθούν αναλλοίωτα στην έξοδο της. Στην περίπτωση των αστικών αποβλήτων τέτοια υλικά περιλαμβάνουν προσμίξεις ξένων σωμάτων, όπως γυαλί και πλαστικό φιλμ, αλλά και μη βιοδιασπάσιμους ρύπους (βαρέα μέταλλα, εμμένοντες οργανικούς ρύπους - ΡΟΡ8, φάρμακα), μη ορατούς μακροσκοπικά και μικροσκοπικά, που ανιχνεύονται όμως στο τελικό προϊόν (κομπόστ), υποβαθμίζοντας την αξία του και περιορίζοντας τις δυνατότητες χρήσης του. Συνεπώς η καθαρότητα των υλικών εισόδου καθορίζει αναπόφευκτα την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Η μόνη ασφαλής και ταυτόχρονα οικονομική δυνατότητα για να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα στο τελικό προϊόν είναι η ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) των βιοαποδομήσιμων υλικών. Χωρίς ΔσΠ θα πρέπει οι μονάδες να διαθέτουν ακριβές υποδομές προεπεξεργασίας - επεξεργασίας για να επιτύχουν την καθαρότητα των υλικών εισόδου, χωρίς να μπορούν εύκολα να επιτύχουν υψηλή καθαρότητα του τελικού προϊόντος (κομπόστ).

 

Η ΔσΠ είναι η καλύτερη επιλογή. Όμως ποια προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν και πως αντιμετωπίζονται; Έτσι, σε σχέση με την τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενός ξεχωριστού κάδου για τα οικιακά οργανικά θα πρέπει να απαντηθούν τα κάτωθι ερωτήματα:

 

  1. Πόσο είναι το κόστος του επιπλέον κάδου και ποιος το καλύπτει;Το αρχικό κόστος για την κάλυψη όλης της Ελλάδας με ένα επιπλέον κάδο για τα οργανικά εκτιμάται σε περίπου 15-17 εκατομμύρια € και θα αντισταθμιστεί από τους ΟΤΑ τα αμέσως επόμενα χρόνια από το μειωμένο κόστος απόκτησης του κάδου για τα απορρίμματα. Επίσης, μπορεί το κόστος προμήθειας των κάδων να συμπεριληφθεί στο συνολικό κόστος δημιουργίας των μονάδων κομποστοποίησης σε μία περιοχή και να καλυφθεί από τους προμηθευτές της μονάδας κομποστοποίησης.
  2. Που θα μπουν οι κάδοι για ανακύκλωση, κομποστοποίηση και υπολείμματα; Η πρόταση της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και άλλων φορέων για 4 κάδους είναι εφικτή διότι οι 4 κάδοι θα έχουν πολύ μικρότερο μέγεθος από 4 σημερινούς κάδους απορριμμάτων. Οι κάδοι μπορούν να τοποθετηθούν α) είτε στο οδόστρωμα σε ειδικό χώρο που θα προσδιορίζεται από 2 μπάρες σχήματος Π κάθετα στην άκρη του δρόμου, οπότε θα καταλαμβάνουν μία θέση πάρκιν, β) είτε μέσα στα όρια υπαρχόντων ή νέων κτιρίων εάν υπάρξει πολεοδομική ρύθμιση. Το παράδειγμα των 120.000 μπλε κάδων της ανακύκλωσης, που τοποθετήθηκαν σε λίγα χρόνια σε όλη την Ελλάδα μας δείχνει ότι είναι εφικτό και για τη ΔσΠ των οργανικών. 
  3. Αυξάνει το κόστος αποκομιδής – μεταφοράς;Όχι δεν αυξάνει αντίθετα μπορεί να μειωθεί λίγο. Τα απορρίμματα εάν μαζεύονται από δύο κάδους ή από ένα κάδο δεν αλλάζει η ποσότητά τους, οπότε τα δρομολόγια που θα απαιτούνται θα είναι ακριβώς τα ίδια και άρα και το κόστος αποκομιδής δεν θα διαφοροποιηθεί σημαντικά. Ενδέχεται λόγω περισσοτέρων στάσεων κατά την αποκομιδή να αυξηθεί κατά 5-10% ο συνολικός χρόνος της. Αντίθετα το κόστος μεταφοράς μπορεί να μειωθεί διότι τα οργανικά θα μεταφέρονται σε οργανωμένες μονάδες με πολύ καλύτερες συνθήκες από ότι στους ΧΥΤΑ, που χαρακτηρίζονται από καθυστερήσεις λόγω μποτιλιαρίσματος και κακές συνθήκες των οδών πρόσβασης. Αθροιστικά,  ο συνολικός χρόνος (άρα και το κόστος) αποκομιδής και μεταφοράς δεν θα διαφοροποιηθεί σημαντικά, αντίθετα θα μπορούσε μέχρι και να μειωθεί, εξαρτώμενος από την θέση της μονάδας κομποστοποίησης σε σχέση με τον ΧΥΤΑ της κάθε περιοχής.