Διάθεση κόμποστ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ

ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΟ ΚΟΜΠΟΣΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ακούγεται ένας τεράστιος μύθος ότι υπάρχει πρόβλημα διάθεσης του παραγόμενου κομπόστ. Παρακάτω αναφέρονται συντηρητικές εκτιμήσεις για τις πολλές ανάγκες απορρόφησης του κομπόστ σε πληθώρα δραστηριοτήτων, που σήμερα καλύπτονται με σημαντικό κόστος από τους αντίστοιχους κλάδους.

 

 

  1. Οργανική ουσία καλλιεργούμενων εκτάσεων. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Ελλάδα ανέρχονται σε περίπου 40 εκατομμύρια στρέμματα και έχουν μεγάλη ανάγκη σε οργανικές ουσίες, όπως το κομπόστ. Εκτιμάται ότι η απαιτούμενη ποσότητα σε κομπόστ ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια τόνους ανά   έτος
  2. Ερημοποιημένες  εκτάσεις: Το 35% των ελληνικών εδαφών έχουν χαρακτηριστικά ερημοποιημένων εκτάσεων. Μία ενδεικτική ποσότητα (Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα) σε κομπόστ, που απαιτείται για να αντιστραφεί αυτή η εξέλιξη, είναι της τάξης των 20 τόνων ανά στρέμμα και ανά έτος.
  3. Ανάπλαση λατομείων: Υπάρχουν διάσπαρτα στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα εκατοντάδες λατομεία, τα οποία θα μπορούσαν να απορροφήσουν εκατοντάδες  χιλιάδες τόνους κομπόστ ανά έτος για αποκατάστασή τους.
  4. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ(Χωματερών): Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν εκατοντάδες ΧΑΔΑ, που χρήσουν αποκατάστασης και μπορούν να απορροφήσουν εκατοντάδες χιλιάδες τόνους κομπόστ για πολλά έτη.
  5. Έργα πράσινου: Τα συνεχή έργα πρασίνου σε όλη την Ελλάδα μπορούν να απορροφούν ετησίως εκατοντάδες χιλιάδες τόνους κομπόστ.
  6. Ανάπλαση ορυχείων: Πολλές «ανοικτές πληγές» σε όλη την Ελλάδα, μπορούν να απορροφήσουν εκατοντάδες χιλιάδες τόνους κομπόστ για πολλά έτη. Τέτοιοι χώροι είναι τα ορυχεία Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Μεγαλόπολης κ.α.
  7. Πρανή Εθνικών Οδών: Αποκατάσταση αστοχιών και  κατακρημνίσεων με   φυτεύσεις. Πολλές χιλιάδες τόνοι κομπόστ μπορούν να απορροφώνται σε ετήσια βάση.
  8. Επικάλυψη ΧΥΤΥ: Η συνεχής ανάγκη των ΧΥΤΥ για υλικά επικάλυψης, μπορεί να καλυφθεί από το παραγόμενο κομπόστ και να απορροφώνται πολλές   χιλιάδες τόνοι ετησίως.
  9. Παραγωγή υποστρωμάτων: Πολλές χιλιάδες τόνοι κομπόστ, μπορούν να απορροφηθούν για την παραγωγή υποστρωμάτων στην ελληνική γεωργία. Ας σημειωθεί ότι σήμερα οι εισαγωγές υποστρωμάτων για τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας ανέρχονται σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.
  10. Εκτάσεις της Κτηματικής Εταιρίας Δημοσίου (ΚΕΔ): Στα 3,5 εκατομμύρια στρέμματα της ΚΕΔ το κόμποστ μπορεί να δώσει επιπλέον αξία και γονιμότητα και να απορροφώνται πολλές χιλιάδες τόνοι κομπόστ ετησίως.

Η διάθεση του κομπόστ θα πρέπει να γίνεται με βάση τους περιορισμούς, όπως αναφέρονται στις σχετικές ΚΥΑ όσον αφορά τη περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα. Επίσης είναι αναγκαία η θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας και αντίστοιχου μηχανισμού ελέγχου. Υπάρχει αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό, που είναι απολύτως αναγκαίο να αξιοποιηθεί στη κατεύθυνση αυτή.

           Βελτίωση εξαντλημένων εδαφών