Πώς θα γίνω Μέλος του ΣΕΚ?

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης (ΣΕΚ), ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2011 από 25 κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της κομποστοποίησης.

 

Κίνητρα

Η όξυνση των προβλημάτων διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων, η ανάγκη των Ελληνικών εδαφών σε θρεπτικά στοιχεία, η μείωση των εισαγωγών κόμποστ, η αντιμετώπιση του φαινομένου της «ερημοποίησης» των Ελληνικών εδαφών, καθώς και το γεγονός ότι στη χώρα μας επεξεργαζόμαστε με κομποστοποίηση το 1,5% των οργανικών αποβλήτων έναντι του 18% (κατά μέσο όρο) της Ε.Ε. των 27, είναι τα βασικότερα κίνητρα που συνέβαλλαν στην ίδρυση του ΣΕΚ.

 

Πλεονεκτήματα

Η σύγχρονη τεχνολογία της Κομποστοποίησης προσφέρει ιδιαίτερα αυξημένες δυνατότητες μείωσης των οχλήσεων (οσμές), ελέγχου και onlineκαταγραφής, ασφαλούς εργασίας και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα, ενώ η έκταση του χώρου Κομποστοποίησης που απαιτείται είναι μικρή. Επιπλέον, η διαλογή των οργανικών στην πηγή και η κομποστοποίησή τους συμβάλλει στην μείωση του όγκου των απορριμμάτων στις χωματερές, με αποτέλεσμα την μείωση των δημοτικών τελών. Πλεονεκτήματα που σε συνδυασμό με την οικονομικότητα της μεθόδου, καθιστούν την κομποστοποίηση την πιο διαδεδομένη μέθοδο επεξεργασίας οργανικών παγκοσμίως.

 

Στόχοι

Βασικότεροι στόχοι του ΣΕΚ είναι:

  • Η προώθηση και ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της κομποστοποίησης για το περιβάλλον και για τον άνθρωπό, ώστε να καταστεί και στην Ελλάδα, ως μία βασική μέθοδος διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων.
  • Η μελέτη, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος δια της ανακύκλωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων και της παραγωγής βιολογικών λιπασμάτων με τη μέθοδο της κομποστοποίησης, καθώς και η προβολή θεμάτων που σχετίζονται με αυτές.
  • Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτού, των Ο.Τ.Α. (Δήμων και Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων κ.λπ.) και των κρατικών Αρχών,
  • Η συμβολή για την δημιουργία και καθιέρωση επίσημου φορέα πιστοποίησης και ελέγχου όλων των μεθόδων, διαδικασιών και πρακτικών της κομποστοποίησης, καθώς και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του τελικού προϊόντος του κομπόστ ανάλογα την τελική χρήση.
  • Η δημιουργία κινήτρων για την επέκταση των παραγωγικών μονάδων και των μονάδων διαχείρισης.
  • Η άσκηση πίεσης για την νομοθετική ρύθμιση των προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση και τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των μονάδων Κομποστοποίησης αναλόγως της προέλευσης των πρώτων υλών (Αστικά Απόβλητα, προδιαλεγμένα, κλαδέματα, Ιλύες βιολογικών καθαρισμών κ.α.) και αναλόγως της χρήσης-διάθεσης του Κόμποστ.

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης θα επιδιώξει την προώθηση των συμφερόντων των μελών του αντιλαμβανόμενοι ότι αυτά συμβαδίζουν με τα γενικότερα συμφέροντα των πολιτών και είναι στα πλαίσια ορθολογικής, οικονομικής και Αειφόρου διαχείρισης.

 

Μέλη

  • Επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανισμοί ή φορείς οποιασδήποτε μορφής και νομικού σχήματος ή και φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες, που ασχολούνται με την κομποστοποίηση (σχεδιασμό, μελέτη, διαχείριση, επεξεργασία ή ανακύκλωση στερεών βιοδιασπώμενων οργανικών υλικών, εμπορία ή/και παραγωγή εξοπλισμού- βοηθητικού εξοπλισμού, λειτουργία εγκαταστάσεων, παροχή τεχνολογικών λύσεων, παραγωγή κόμποστ).
  • Επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανισμοί ή φορείς οποιαδήποτε μορφής και νομικού σχήματος ή και φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες που παράγουν οργανικά απόβλητα και κάνουν κομποστοποίηση ή τα διαθέτουν σε τρίτους για τον ίδιο λόγο. Δηλαδή : βιομηχανίες και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία με βιολογικούς καθαρισμούς, δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), βιοκαλλιεργητές, Δήμοι ή ΟΤΑ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και κοινωνικοί φορείς, που περιλαμβάνουν την κομποστοποίηση στις αειφόρες επιλογές τους για την προστασία του περιβάλλοντος κ.α.
  • Οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση, οργανισμός  ή φορέας οποιασδήποτε μορφής και νομικού σχήματος ή και φυσικό πρόσωπο – επαγγελματίας που παράγει οργανικά απόβλητα και ενδιαφέρεται να τα επεξεργαστεί με την μέθοδο της κομποστοποίησης.

 

Για να γίνετε μέλος, πληροφορίες:

Τηλ: 210 27 51 853

Fax: 210 67 72 917

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Διεύθυνση:

Σ. Καραγιώργη 34,

Ν. Ηράκλειο Αττικής

14121