ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18-11-11

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Αποστέλλουμε προτάσεις του Σ.Ε.Κ. όπως κατατέθηκαν γραπτώς στη σύσκεψη του ΥΠΕΚΑ την 16η Νοεμβρίου  2011, σε συνέχεια της διαβούλευσης για τα έργα της Αττικής.

Με εκτίμηση

Δημήτρης Κανακόπουλος

Προτάσεις του Σ.Ε.Κ. για τα έργα της Αττικής

Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2011

1.  Στη παρούσα συγκυρία κατατίθεται η πρόταση : <<Να ανακληθεί η παρούσαδιαδικασία του διαγωνισμού και να προκηρυχθεί νέος ,που να καθορίζει ως επιλεγείσα μέθοδο επεξεργασίας τη Διαλογή στη Πηγή , την Ανακύκλωση και τη Κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού ή και σύμμικτου>>.

Συντελεστές βαρύτητας για την αποδοχή της πρότασης:

•       Τα οικονομικά δεδομένα. Εξοικονομούμε έως και 300 εκατομμύρια ευρώ.

•       Η συμβατότητα με τν Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.

•       Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

•       Η αποφυγή κοινωνικών αντιδράσεων.

 

2.  Κλαδέματα , υπολείμματα ξύλου και γεωργικά υπολείμματα

•       Άμεση έναρξη προγραμμάτων συλλογής και κομποστοποίησης των κλαδεμάτων και υπολειμμάτων ξύλου (ξυλουργεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες επίπλων κλπ.)

•       Κομποστοποίηση σε ανοικτά σειράδια για τη παραγωγή κόμποστ με προστιθέμενη αξία, σε αγροτική γη για μονάδες δυναμικότητας έως και 10.000 τόνους.

 

3.  Διαλογή στη πηγή

α. Άμεση έναρξη χωριστής συλλογής των υπολειμμάτων λαχανικών και φρούτων από:

  1. Λαϊκές αγορές
  2. Κεντρική λαχαναγορά
  3. SuperMarkets
  4. Βιοτεχνίες -βιομηχανίες επεξεργασίας και τυποποίησης φρούτων και λαχανικών.

β. Άμεση έναρξη διαλογής στη πηγή των βιοαποδομήσιμων και των ανακυκλώσιμων από:

  1. Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα
  2. Νοσοκομεία
  3. Αεροδρόμιο
  4. Στρατόπεδα
  5. Κατασκηνώσεις
  6. Σχολεία-Πανεπιστήμια-Φοιτητικές εστίες

 

Στόχος : Η μείωση των αποβλήτων που θα οδεύουν προς επεξεργασία στη κεντρική μονάδα και διάθεση.

Τα ανωτέρω οργανικά των παραγράφων 2 και 3-εύκολα στη συλλογή, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση για μείωση του κόστους-αντιπροσωπεύουν το 30-35% του οργανικού κλάσματος. Αυτό για την Αττική ισοδυναμεί με 180.000-200.000 τόνουςετησίως. Στη συνέχεια αυτό σημαίνει εξοικονόμηση 2,0-2,5 εκατομμύρια ετησίως. Ο Σ.Ε.Κ. μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην οργάνωση προγραμμάτων , την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση καθορισμένων κοινωνικών ομάδων , την υιοθέτηση κινήτρων και αντικινήτρων , την ειδική σήμανση, με βάση την εμπειρία και άλλων χωρών.

4.  Να γίνει άμεσα έναρξη προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης των πολιτών για την Διαλογή στη Πηγή των αστικών οργανικών με καφέ κάδο. Το κόστος να καλυφθεί από την προβλεπόμενη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου έως ποσοστό 10% αυτής. Κόστος προγραμμάτων ενημέρωσης έως 13 εκατομμύρια € για 5 χρόνια σε όλη την Αττική.

5.  Να υλοποιηθεί άμεσα η εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών (Καφέ κάδος οργανικών) και να υιοθετηθούν αντικίνητρα για όσους Δήμους και κατοίκους δεν συμμετέχουν ενεργά στη Διαλογή στη Πηγή των οργανικών, αλλά και των άλλων ανακυκλώσιμων υλικών.Θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και στη χώρα μας αλλαγή στο τρόπο χρέωσης των Δημοτικών τελών εφαρμόζοντας συστήματα «Πληρώνω όσο πετάω».

6.  Ο Δημόσιος Τομέας να αναλάβει την υπόδειξη των απαραίτητων χώρων για τη κομποστοποίηση των προδιαλεγμένων υλικών (Παράδειγμα είτε τα αποκατεστημένα κύτταρα των ΧΥΤΑ Φυλής και Άνω Λιοσίων είτε και άλλων παλαιών αποκατεστημένων ΧΑΔΑ της Αττικής). Η τεχνολογία της κομποστοποίησης επιτρέπει την επεξεργασία έως και 120.000 τόνων ανά έτος, προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος σε 10 μόνο στρέμματα.

7.  Η συνεχής μείωση των παραγόμενων αποβλήτων λόγω και της οικονομικής κρίσης και ταυτόχρονα η υποχρέωση της χώρας μας για Πρόληψη-Ανακύκλωση- Κομποστοποίηση με βάση την ιεράρχηση της Ε.Ε. για τη διαχείριση, επιβάλλουν τηνάμεση αναβολή των τεσσάρων έργων του ΠΕΣΔΑ. Επιβάλλουν τη διερεύνηση του σεναρίου κόστους οφέλους για την Κομποστοποίηση η οποία απουσιάζει-επειδή είναι η πλέον οικονομική ??? - από τη μελέτη την οποία ανέθεσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και η οποία διερεύνησε μόνο τις πλέον ακριβές μεθόδους διαχείρισης (Τριπλάσιο και άνω κόστος από τη Κομποστοποίηση).

Εάν αποφασισθεί η υλοποίηση……….

8.  Εάν αποφασισθεί η υλοποίηση και των τεσσάρων έργων θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει με τη διενέργεια περισσότερων του ενός διαγωνισμού (ένας διαγωνισμός ανά έργο για τα έργα της Αττικής), ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος από την όποια ενδεχόμενη αποτυχία του ενός αναδόχου στη πορεία των 20-25 χρόνων και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή περισσότερων υποψηφίων.

9.  Η υλοποίηση των έργων θα πρέπει να εξασφαλίζει τις θέσεις των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να προβλέπει τη δημιουργία νέων. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας να πριμοδοτείται στη βαθμολόγηση των προτάσεων.

10. Η επιλογή αναδόχου θα πρέπει να έχει ως κριτήρια αξιολόγησης και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα με βάση την ιεράρχηση της Ε.Ε. (Πρόληψη Επαναχρησιμοποίηση - Διαλογή στη Πηγή - Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση - Καύση - Εδαφική διάθεση). Επίσης είναι σημαντικό να συγκριθούν καθαρές τιμές. Δηλαδή να συγκριθεί το καθαρό κόστος της κάθε προσφερόμενης τεχνολογίας. Η οποία επιδότηση (ΑΠΕ ή άλλη ) θα πρέπει να προστίθεται στη τελική προσφορά ,ώστε να αποφεύγεται νόθευση του ανταγωνισμού.

11.  Να εφαρμοσθεί άμεσα ο νόμος 3854/6ος/ 2010 που προβλέπει χρέωση στο ΧΥΤΑ με βάση το τονάζ των εισερχομένων. Ποιους εξυπηρετεί η μη εφαρμογή ?

12.  Στο ΠΕΣΔΑ προβλέπονται τρείς μικρές μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού σε Φυλή, Κερατέα, Γραμματικό.

Ως Σ.Ε.Κ. γνωρίζουμε ότι αυτές οι μονάδες είναι πολύ μικρού λειτουργικού και επενδυτικού κόστους σε σχέση με τα τέσσερα προγραμματιζόμενα μεγάλα έργα. Θεωρούμε αυτονόητο ότι σαφώς πρέπει να κατασκευαστούν πριν οποιουδήποτε μεγάλου έργου .

13Εάν αποφασισθεί η υλοποίηση ορισμένων από τα τέσσερα μεγάλα έργα εκτιμούμε ως Σ.Ε.Κ. ότι με την υλοποίηση των δύο μικρότερων έργων δυναμικότητας 255.000 τόνων , η Αττική είναι ασφαλής για τα επόμενα 20 χρόνια.

Για το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης (ΣΕΚ)

Δημήτρης Κανακόπουλος                            

Αθήνα 16/11/2011