ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με το Σχέδιο Νόμου Πλαισίου για τα απόβλητα-ενσωμάτωση της οδηγίας 98/2008

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης θεωρεί ότι η πρόληψη για τη παραγωγή αποβλήτων απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες, θεσμοθετημένες  από την πολιτεία και καθορισμό χρονοδιαγράμματος και στόχων. Είναι  εφικτός ο στόχος μείωσης των αποβλήτων κατά 10%  έως το 2015 .Άλλωστε ευνοεί και η οικονομική κρίση .

Θεωρεί ότι η οικιακή κομποστοποίηση μειώνει της ποσότητες που οδηγούνται προς ταφή, μειώνει τα κόστη συλλογής και μεταφοράς και διευκολύνει την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 31/1999/ΕΚ.Τα προγράμματα των Δήμων που διανέμουν κάδους έχουν θετική απήχηση και πρέπει να επεκταθούν περισσότερο. Ο στόχος 2% έως το 2013 και 5% έως   το 2020 είναι εύκολα επιτεύξιμος και μετρήσιμος.

Η διαλογή στη πηγή των οργανικών απαιτεί τη καθιέρωση ειδικού κάδου παντού.

Ο στόχος για ανακύκλωση   50% έως το 2020 μπορεί να επιτευχθεί  με διαλογή στη πηγή του οργανικού κλάσματος σε ποσοστό τουλάχιστον 15% έως το 2013 και 25% έως το 2020.

Η διαλογή στη πηγή εκτός των άλλων διευκολύνει την κομποστοποίηση , μειώνει δραματικά τα κόστη επεξεργασίας(Μηχανικός διαχωρισμός)και έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερης ποιότητας κομπόστ.

Ο  Σ.Ε.Κ.   καλεί όλα τα μέλη του να αναλάβουν πρωτοβουλίες και σε συνεργασία με τους Δήμους να υλοποιήσουν άμεσα, πιλοτικά προγράμματα Διαλογής στη πηγή με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής (SuperMarkets,Ξενοδοχεία,Catering,Νοσοκομεία, Σφαγεία, Εστιατόρια, Στρατόπεδα, Λαϊκές Αγορές , Σχολεία ,Φοιτητικές Λέσχες κ.ά).Η οικονομική κρίση επιβάλλει την άμεση έναρξη προγραμμάτων Διαλογής στη πηγή των Οργανικών.

                                                                                      

 

Για τον Σ.Ε.Κ

Δημήτρης Κανακόπουλος

Πρόεδρος   Δ.Σ.