ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 03/2013

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; Ή ΑΚΡΙΒΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ;

 

Τα αδιέξοδα δεν “πέφτουν από τον ουρανό”. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί τουλάχιστον τις δύο τελευταίες 10ετίες.

Η επιλογή των διαγωνισμών με την μέθοδο ΣΔΙΤ ΔΕΝ είναι λύση, διότι:

α. Εάν οι τελικές τεχνολογικές επιλογές βασίζονται στην αποκλειστική διαχείριση συμμείκτων και στην παραγωγή RDF-SRFή στην ενεργειακή αξιοποίηση, τότε δεν θα μπορούν να επιτευχθούν οι υποχρεώσεις της  Ελλάδας  για χωριστή  συλλογή και ανακύκλωση σε χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα με τους καθορισμένους ποσοτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα της Οδηγίας 98/2008. Ποιοι θα υπογράψουν συμβάσεις 25 – 27 χρόνων για παραλαβή σύμμεικτων αποβλήτων δημιουργώντας νέα αδιέξοδα, όταν η Ελλάδα παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ε.Ε. για μη τήρηση της οδηγίας 98/2008 και οι συμβάσεις ΣΔΙΤ είναι σε εξέλιξη

β. Οι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ σε Αττική, Πελοπόννησο, Σέρρες, Αγρίνιο, Πύργο, Πάτρα, Κοζάνη προβλέπουν παραλαβή σύμμεικτων αποβλήτων και ποσότητες περίπου 2 εκατομμύρια τόνους, δυναμιτίζοντας τις προσπάθειες για Διαλογή στη Πηγή,  Ανακύκλωση, Κομποστοποίηση για 25 χρόνια. Ακυρώνοντας και τον οδηγό του ΕΠΠΕΡΑΑ για κομποστοποίηση στην πηγή, που έχει την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Καλαφάτη(???)

γ. Είναι ευρύτατα γνωστό ότι οι συμβάσεις ΣΔΙΤ, ανάλογα τις τεχνολογικές επιλογές, που θα γίνουν στους κλειστούς ανταγωνιστικούς διαλόγους, μπορούν να εκτοξεύσουν το κόστος και τα Δημοτικά τέλη στα ύψη. Οι Δήμοι και οι Δημότες πρέπει και οφείλουν να εκτρέψουν με Οικιακή Κομποστοποίηση, Πράσινα Σημεία και Ανακύκλωση σημαντικές ποσότητες αποβλήτων – από τις μονάδες επεξεργασίας – για να μειώσουν το κόστος. Τότε όμως θα έχουμε ρήτρα που θα πληρώνουμε όλοι εάν δεν εισέρχονται στις μονάδες οι «εγγυημένες»  ποσότητες με συνέπεια νέα αδιέξοδα. Οι Δήμοι που θα συμβάλουν στη μείωση των αποβλήτων και στην επίτευξη των εθνικών στόχων θα έχουν ποινή; Πρέπει να διδαχθούμε από την εμπειρία της μονάδας επεξεργασίας στη περιοχή Κόση της Λάρνακας στη Κύπρο. Λόγω της οικονομικής κρίσης η εισερχόμενη ποσότητα είναι μικρότερη από την εγγυημένη, με αποτέλεσμα να πληρώνουν ρήτρα και το κόστος ανά τόνο να έχει αυξηθεί κατά 80% (!!!)

 

Ο ΣΕΚ επισημαίνει και πάλι ότι η Πρόληψη, η ΔσΠ, η Ανακύκλωση και η Κομποστοποίηση είναι μονόδρομος.

·         Επειδή είναι σύμφωνες με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. και τις υποχρεώσεις της χώρας μας.

·         Επειδή είναι οι πλέον οικονομικές επιλογές.

·         Έχουμε υποχρέωση και είναι τα μόνα ρεαλιστικά και βιώσιμα σενάρια.

·         Να μειώσουμε περαιτέρω την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων μέσω της πρόληψης και της επαναχρησιμοποίησης.

·         Να εκτρέψουμε από τις μονάδες επεξεργασίας τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα βιοαποβλήτων, μέσω δράσεων Οικιακής Κομποστοποίησης, Δημοτικής Κομποστοποίησης και Ανακύκλωσης.

·         Να εντατικοποιηθεί η Ανακύκλωση Χαρτιού, Πλαστικού, Αλουμινίου, Σιδήρου, Γυαλιού με πύκνωση και επέκταση του υπάρχοντος δικτύου των μπλε κάδων και με υλοποίηση ειδικών δράσεων με τοποθέτηση χωριστών κάδων ανά υλικό σε καθορισμένα σημεία.

·         Να νομοθετηθεί η Διαλογή στη Πηγή των βιοαποβλήτων ως υποχρεωτική για όλους τους δήμους, ώστε να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι ΔσΠ των οργανικών του νόμου 4042

·         Να  καθοριστούν  κίνητρα  και  αντικίνητρα  για Διαλογή  στη  Πηγή των βιοαποβλήτων από μεγάλους παραγωγούς (SuperMarkets, ξενοδοχεία, εστιατόρια, catering, λαϊκές αγορές, βιομηχανίες – βιοτεχνίες τροφίμων) βάσει καθορισμένων κριτηρίων.

·         Να χρηματοδοτηθούν άμεσα τα έργα που προβλέπει ο ΟΔΗΓΟΣ του ΕΠΠΕΡΑΑ μέσω του ΕΣΠΑ. Η κοινωνία διψά για Διαλογή στη Πηγή και Ανακύκλωση αλλά με συνειδητές επιλογές και πράξεις και όχι με ευχολόγια.

 

Για τους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ που είναι σε εξέλιξη:

·         Να ορισθεί ως υποχρεωτικό το πλαίσιο

Πρόληψη – Ανακύκλωση – ΔσΠ – Κομποστοποίηση – Πράσινα Σημεία

στα πλαίσια του ανταγωνιστικού διαλόγου.

·         Οι Ευρωπαϊκοί πόροι να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση συνολικά προγραμμάτων ΔσΠ – Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση

              συμπεριλαμβάνοντας και το κόστος προγραμμάτων

Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

·         Τα έργα να είναι πολύ μικρότερης δυναμικότητας όσων έχουν προδιαγραφεί, ορίζοντας ως βασική παράμετρο την σταδιακή μείωση των σύμμεικτων αποβλήτων που θα οδεύουν προς επεξεργασία σε ποσοστό 10% ανά έτος για τα πέντε πρώτα έτη και την αντίστοιχη αύξηση των προδιαλεγμένων υλικών προς διαχείριση.

Για το 10% ανά έτος που θα εκτρέπεται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας προτείνεται να επεξεργάζεται:

·         Με μικρές εγκαταστάσεις κομποστοποίησης είτε/και Αναερόβιας χώνευσης προδιαλεγμένου υλικού.

·         Με Οικιακή Κομποστοποίηση

·         Με  χωροθέτηση  «Πράσινων  Σημείων»,  εξοπλισμό  μείωσης όγκου   και ανάκτησης υλικών.

·         Με δημιουργία κοινωνικών ή άλλων δραστηριοτήτων εναλλακτικής διαχείρισης πολλών ειδικών υλικών, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

·         Με  εγκατάσταση συστημάτων  ΔσΠ  των  βιοαποβλήτων – εγκατάσταση καφέ κάδου – ξεκινώντας από τις πλέον αραιοκατοικημένες περιοχές και δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης κλειστού τύπου.

·         Στον ανταγωνιστικό διάλογο να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους οι φορείς ΠΑΣΕΠΠΕ, ΠΟΕ–ΟΤΑ, ΕΕΔΣΑ, ΣΕΚ, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ ΑΤΤΙΚΗΣ, 4 ΜΚΟ (Greenpeace, WWF, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης), Ένωση Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος, Δίκτυο ΦΟΔΣΑ.

·         Ειδικότερα για το διαγωνισμό της Αττικής:

Να προκηρυχθούν τα έργα για συνολική ποσότητα max650.000 τόνων ανά έτος, που θα δουλεύουν 2-3 βάρδιες και με δυναμικότητα ανά βάρδια 160.000 t/y(Φυλή) – 50.000 t/y(Γραμματικό) – 50.000 t/y(Κερατέα). Η τεχνολογία των έργων θα πρέπει να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του παραγόμενου RDF, και στην μεγιστοποίηση των ανακτώμενων υλικών προς ανακύκλωση και την παραγωγή κομπόστ. Το κόστος αυτών των έργων δε ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρών, έναντι των 350 εκατομμυρίων των έργων φαραωνικής έμπνευσης και αντίστοιχου κόστους. Μάλιστα, τα 100 εκατομμύρια ευρώ ήδη υπάρχουν στην Αττική και δεν χρειάζονται επιπλέον χρηματικά ποσά από ιδιώτες ή από επιπλέον δανειοδότηση.

 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΚ

Δημήτρης Κανακόπουλος

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Επεξηγήσεις συμβόλων:

ΣΕΚ: ΣύνδεσμοςΕπιχειρήσεων Κομποστοποίησης

ΣΔΙΣ: ΣύμπραξηΔημόσιου Ιδιωτικό Τομέα

RDF – SRF : Υποκατάστατο καυσίμου

ΕΠΠΕΡΑΑ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΔσΠ : Διαλογή στη Πηγή

ΕΣΠΑ: Ενικό ΣτρατηγικόΠλαίσιο Αναφοράς

ΠΑΣΕΠΠΕ: Πανελλήνιος ΣύνδεσμοςΕπιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

ΠΟΕ–ΟΣΑ : Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΕΔΣΑ: Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης ΣτερεώννΑποβλήτων

ΚΕΔΕ : Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

ΠΕΔ ΑΤΤΙΚΗΣ: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής

ΜΚΟ : Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Δίκτυο ΦΟΔΣΑ : Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων