Ιδρυτική Διακύρηξη του Σ.Ε.Κ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  (Σ.Ε.Κ.)

ΙΔΡΥΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Οι παρόντες σήμερα την 1η Απριλίου 2011 στο χώρο της Βίλλας “Στέλλα” του Δήμου Νέου Ηρακλείου Αττικής προσυπογράφουν τα κάτωθι:

  1. Προσυπογράφουμε την αναγκαιότητα ίδρυσης Συνδέσμου των Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης.
  2. Διαπιστώνουμε τη συνεχή όξυνση των προβλημάτων διαχείρισης των Οργανικών Αποβλήτων. Η μέθοδος της Κομποστοποίησης προσφέρει πολλές δυνατότητες αποτελεσματικής και φιλικά περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  3. Η μέθοδος της  Κομποστοποίησης είναι διεθνώς καταξιωμένη και κατέχει τη πρώτη θέση ως μέθοδος διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων στο σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών και στις περισσότερες χώρες όλου του Κόσμου (Αυστρία 38%, Ιταλία 33% κλπ.  έναντι 2% της χώρας μας).
  4. Οι ανάγκες των Ελληνικών εδαφών για βελτίωση της οργανικής ουσίας είναι εκρηκτικά ή απελπιστικά μεγάλες με βάση τα επίσημα στοιχεία. Το γεγονός αυτό καθορίζει διεξόδους για τη διάθεση του κόμποστ ταυτόχρονα με οικονομική μέθοδο διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων.
  5. Απαιτείται Εθνικός Σχεδιασμός για τη διάθεση του Κόμποστ, τη βελτίωση των ελληνικών εδαφών και την αντιμετώπιση των φαινομένων ερημοποίησης. Είναι επιτακτική ανάγκη να μηδενισθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο οι εισαγωγές προϊόντων Κόμποστ.
  6. Είναι ανάγκη να θεσπισθούν ιδιαίτερα κίνητρα για την επέκταση των παραγωγικών μονάδων και των μονάδων διαχείρισης.
  7. Η σύγχρονη τεχνολογία της Κομποστοποίησης προσφέρει ιδιαίτερα αυξημένες δυνατότητες μείωσης των οχλήσεων (οσμές), ελέγχου και onlineκαταγραφής της διαδικασίας, ασφαλούς εργασίας του προσωπικού και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του Άνθρακα. Μικρή απαιτούμενη έκταση χώρου Κομποστοποίησης.
  8. Καθίσταται απολύτως αναγκαία η ύπαρξη φορέα πιστοποίησης της ποιότητας και της χρήσης του παραγόμενου κόμποστ. Θα εργασθούμε επίμονα και εντατικά για την καθιέρωσή του.
  9. Είναι ανάγκη να ρυθμιστούν νομοθετικά οι προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση και τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των μονάδων Κομποστοποίησης αναλόγως της προέλευσης των πρώτων υλών (Αστικά Απόβλητα, Ιλύς βιολογικού καθαρισμού, Απόβλητα πτηνοτροφείων, βουστασίων κλπ, Απόβλητα αγροτοβιομηχανικά, “πράσινα”, Οινοποιείων, Ελαιοτριβείων κ.α.) και αναλόγως της χρήσης-διάθεσης του Κόμποστ.

 

  1.  Η πρόσφατη νομοθετική αλλαγή του τρόπου που πληρώνουν οι ΟΤΑ (Ανάλογα με τα απορρίμματα που παράγουν και όχι ως ποσοστό επί των τακτικών εσόδων τους) δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για τη μείωση της ποσότητας. Με  διαλογή στη πηγή, την Ανακύκλωση, τη καθιέρωση του κάδου οργανικών και τη κομποστοποίηση ώστε να μειωθεί το κόστος διαχείρισης για τους πολίτες ιδιαίτερα σε συνθήκες έντονης οικονομικής κρίσης.

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης θα επιδιώξει την προώθηση των συμφερόντων των μελών του αντιλαμβανόμενοι ότι αυτά συμβαδίζουν με τα γενικότερα συμφέροντα των πολιτών και είναι στα πλαίσια ορθολογικής, οικονομικής και Αειφόρου διαχείρισης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σ.Ε.Κ.

                                                                                            

 

 Αθήνα, 01/04/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 04 Δεκέμβριος 2013 15:30)