ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η κομποστοποίηση παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων και την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού.

Είναι παγκοσμίως δεκτή ως η πλέον φιλική προς το περιβάλλον αλλά και η πλέον οικονομική έναντι άλλων μεθόδων διαχείρισης.

Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης κατέχει σημαντικό ποσοστό και σε ορισμένες εξ’ αυτών κυρίαρχη θέση.

Στη χώρα μας δεν έχει αναδειχθεί λόγω έλλειψης κινήτρων παρά το σημαντικό γεγονός ότι τα εδάφη της Ελλάδας είναι πολύ φτωχά σε οργανική ουσία και πραγματοποιούνται εισαγωγές κομπόστ σε μεγάλες ποσότητες για κάλυψη των αναγκών σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες αλλά και ανθοκομικές, καλλιέργειες λαχανικών, οπωροφόρων καθώς επίσης και βιολογικές.

 

Έχουν αναπτυχθεί πολλά συστήματα κομποστοποίησης :

 • Ανοιχτά
 • Κλειστά
 • Σε κανάλια
 • Βεβιασμένου αερισμού
 • κ.α.

Σε όλο τον κόσμο αλλά και ιδιαίτερα στη Β.Δ. Ευρώπη η συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων πραγματοποιεί την κομποστοποίηση σε ανοιχτά συστήματα.

Τα ανοιχτά συστήματα προσφέρονται λόγω του χαμηλότερου κόστους της εγκατάστασης και όπου το κόστος της γης – μακριά από κατοικημένες περιοχές – είναι χαμηλό ανά τόνο εισερχόμενου υλικού στη μονάδα επιφάνειας.

Τα κλειστά συστήματα προσφέρονται όπου το κόστος της γης είναι υψηλό (τόνος ανά στρέμμα) και όπου είναι δεσμευτική η μη ενόχληση των γειτόνων από ενδεχόμενες οσμές.

Τα συστήματα βεβιασμένου αερισμού έχουν εφαρμογή στα κλειστά συστήματα – αλλά και στα ανοιχτά – όταν είναι επιθυμητή η επιτάχυνση της διαδικασίας και ιδιαίτερα του πρώτου σταδίου , της υγεινοποίησης του προϊόντος.

Ακολούθως οδηγούνται σε ανοιχτό σύστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα υλικά τα οποία είναι δυνατόν να κομποστοποιηθούν αναφέρονται στον πίνακα.

 

 • Ιλύς Βιολογικών Καθαρισμών
 • Απόβλητα ελαιοτριβείων, ελαιοπυρήνας
 • Κτηνοτροφικά απόβλητα, κοπριές
 • Κλαδιά δένδρων, θάμνων, ελιάς, οπωροφόρων, δενδροστοιχιών
 • πόλεων, Πεύκων
 • Φύλλα δένδρων, πευκοβελόνες, υπολείμματα γκαζόν
 • Υπολείμματα καλλιέργειας θερμοκηπίων
 • Κορμοί, δασικών ειδών, καμένων εκτάσεων
 • Υπολείμματα επεξεργασίας τυποποίησης τροφίμων
 • Αγροβιομηχανικά υπολείμματα :
 •        Απόβλητα οινοποιείων, ζυθοποιείων
 •        Υπολείμματα εκκοκκιστηρίων
 •        Υπολείμματα βιομηχανιών επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών
 •        Υγρά επεξεργασίας γάλακτος
 •        Απόβλητα τυροκομείων
 • Απόβλητα σφαγείων
 • Οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων
 

 Ερώτηση: Τι ποσότητες εξ’ αυτών καταλήγουν στα ποτάμια, στα ρέματα, σε χαράδρες στη θάλασσα, σε χωματερές?

Aπάντηση: Εκατοντάδες Χιλιάδες τόνοι.

Για όσα εξ’ αυτών η μονάδα κομποστοποίησης παραλαμβάνει πλήρως διαχωρισμένα είναι ευκολότερη η διαχείριση τους και κατά κανόνα η κομποστοποίηση εξελίσσεται σε ανοιχτά συστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Είναι δυνατή η ανάμιξη δύο ή και περισσοτέρων υλικών ώστε ο λόγος Άνθρακα – Αζώτου (C/N) να είναι γύρω στο 30 και η υγρασία να κυμαίνεται από 50 – 60 %.

Ιδιαίτερα για το οργανικό κλάσμα των αστικών αποβλήτων και όπου δεν προηγείται διαλογή στην πηγή, προτιμούνται τα κλειστά συστήματα τα οποία πέραν των προαναφερθέντων προσφέρουν τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των παραμέτρων της κομποστοποίησης.

Επίσης για τα απόβλητα σφαγείων είναι αναγκαίο να προηγείται η αναγκαία υγεινοποίηση όπως ορίζεται από την υποχρεωτική νομοθεσία της Ε.Ε.

 

Ελλάδα

Στη χώρα μας πέραν των τριών εγκαταστάσεων μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης (Καλαμάτα, ΕΜΑΚ, Χανιά) – εκ των οποίων η πρώτη δεν λειτουργεί με εισαγγελική απαγόρευση – λίγες ιδιωτικές μονάδες κομποστοποίησης έχουν δημιουργηθεί. Προσπάθειες απαξίωσης της κομποστοποίησης από συμφέροντα, εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη παρά τις σημαντικές ανάγκες των Ελληνικών εδαφών σε οργανική ουσία αλλά και τη σημαντική προσφορά της κομποστοποίησης ως μεθόδου διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων.

Έχουμε χρέος όλοι όσοι ασχολούμαστε με την κομποστοποίηση να αναδείξουμε τις δυνατότητες και να αντιπαλέψουμε τα εμπόδια.

Να αναδείξουμε τις δυνατότητες εφαρμογής της κομποστοποίησης σε αναρίθμητα οργανικά απόβλητα καθώς και τις δυνατότητες διάθεσης του κόμποστ.